228 x 142 cm

228 x 142 cm

#265. Bakhtyari, Iran. Mycket avancerad vävteknik.
Pris: 12 500 kronor.