225 x 140 cm

225 x 140 cm

#263. Kütahya, Turkiet. En del mindre fläckar.
Pris: 4 800 kronor.