243 x 124 cm

243 x 124 cm

#264. Adana, Turkiet. Stjärnor i blå bård runt vackert rött mittfält.
Pris: 7 800 kronor.